تبلیغات
دانلود رایگان مقاله ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ، دانلود کتاب ، دانلود پایان نامه - اردبیل

 

برای مشاهده و دانلود پایان نامه های لاتین رایگان بر روی لینک زیر کلیک نمایید>>>>  فهرست پایان نامه های لاتین رایگان  <<<<

 دانلود رایگان پایان نامه لاتین از دانشگاه
Northern Colorado با عنوانAn economic statistical design of Double Multivariate Exponentially Weighted Moving Average (DMEWMA) control chart

by Pannu, Aman, University of Northern Colorado, 2013, 126 pages; 3589417

دریافت لینک دانلود


در صورت نیاز به پایان نامه خاصی از پایگاه ProQuest می توانید عنوان آن را از طریق لینک زیر جستجو کرده و به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.


برای جستجوی پایان نامه مورد نظر خود بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:


جستجوی پایان نامهardabil.sci@gmail.com


هزینه دانلود و ارسال متن کامل پایان نامه : 3000 تومان

         An Economic Statistical Design of the Double Multivariate Exponentially
Weighted Moving Average (DMEWMA) Control Chart was proposed. This research
explores the design of DMEWMA control chart using economic criteria. The
performance and the comparison of the economic statistical design of DMEWMA and
economic statistical design of MEWMA control charts were also discussed. The
Lorenzen and Vance Cost model technique was followed to explore the economic
statistical design for DMEWMA control chart. An optimization method of Monte Carlo
Simulation technique of SAS version 9.3 was used to find the cost of the production.
Simulation results were based on 10,000 replications for each combination of parameters.
The cost performance of the economic statistical design of DMEWMA control chart was
designed for several values of p, δ, λ and     . The upper control limits (UCLs) for the
DMEWMA control chart were chosen to achieve the desired      of approximately 200
for each combination of p, δ and λ. The analysis of the economic statistical design of
DMEWMA control charts showed that the new DMEWMA control chart scheme
outperformed the existing economic statistical design of MEWMA control chart scheme
and is more robust in reducing the cost of the production. The new economic statistical
design of DMEWMA control chart has more desirable characteristic of reducing the cost
iv
of the production than the existing designs which might prove beneficial to the
commercial data as commercial data has a pattern of large data sets involving variety of
variables and design parameters.

اقتصادی طراحی آماری از دو چند متغیره نمایی
وزن میانگین متحرک نمودار (DMEWMA) کنترل ارائه شده است. این پژوهش
بررسی طراحی نمودار کنترل DMEWMA با استفاده از معیارهای اقتصادی است.
عملکرد و مقایسه ها در قالب طرح اقتصادی و DMEWMA
طراحی اقتصادی آماری نمودارهای کنترل MEWMA نیز مورد بحث قرار گرفت.
روش مدل هزینه Lorenzen از و وانس برای کشف اقتصادی را به دنبال داشت
طراحی آماری برای کنترل DMEWMA نمودار. یک روش بهینه سازی مونت کارلو
برای پیدا کردن هزینه تولید به روش شبیه سازی SAS نسخه 9.3 استفاده شده است.
نتایج شبیه سازی در 10،000 تکرار برای هر ترکیبی از پارامترهای استوار بود.
عملکرد هزینه ها در قالب طرح اقتصادی نمودار کنترل DMEWMA بود
برای چندین مقدار P، δ، λ و طراحی شده است. محدودیت کنترل بالا (UCLs) برای
نمودار کنترل DMEWMA برای رسیدن به مطلوب حدود 200 انتخاب شدند
برای هر ترکیبی از P، δ و λ. تجزیه و تحلیل آماری طراحی اقتصادی
نمودار کنترل DMEWMA نشان داد که کنترل DMEWMA طرح نمودار جدید
عملکرد بهتری نسبت به طرح آماری اقتصادی موجود از MEWMA طرح کنترل چارت
و در کاهش هزینه های تولید قوی تر است. جدید اقتصادی آماری
طراحی نمودار کنترل DMEWMA دارای ویژگی مطلوب تر کاهش هزینه
IV
از تولید از طرح های موجود است که ممکن است به اثبات مفید
داده های تجاری به عنوان داده های تجاری دارای یک الگوی مجموعه داده های بزرگ شامل انواع
متغیرها و پارامترهای طراحی. هر فرآیند تولید، هدف اصلی این است برای کنترل و ایجاد
کیفیت محصولات تولید شده به طوری که آنها به استانداردهای کیفی خاص مطابقت
(استیفن گراور، 1991). و با کنترل کیفیت در دو نوع خاص وجود دارد:
1. کنترل فرآیند، و
2. کنترل محصولات.
کنترل فرآیند تضمین می کند که نسبت اقلام معیوب در
تولید محصول بسیار بزرگ است و با استفاده از روش به دست آورد
نمودار کنترل پیشنهاد شده توسط W. A. • کارکردن (1931). بر اساس نمودار کنترل، • کارکردن
یک کتاب بر روی نمودار کنترل کیفیت آماری به نام، کنترل اقتصادی منتشر شده
کیفیت محصول تولید شده باشد. کنترل محصول تضمین کیفیت از
تولید کالا است و توسط بررسی انتقادی با کمک نمونه به دست آورد
برنامه های بازرسی. در بحث بیشتر، ما باید در کنترل فرآیند تمرکز
به دلیل کنترل فرایند آماری (SPC) است که قابل قبول ترین به رعایت
تنوع فرایندهای (استیفن گراور، 1991).
نمودار کنترل، یکی از ابزارهای اصلی کنترل فرآیند آماری است
طراحی به افتراق بین علل تصادفی یا نامنظم و علل تعیین و تخصیص در یک
روند. کنترل یک فرایند در نظر گرفتن که اگر بر اساس علل تصادفی
2
 
در حال حاضر، این فرآیند باید سمت چپ به تنهایی. با این حال، اگر علل تعیین و تخصیص در حال حاضر، پس از آن
این نیاز به شناسایی و حذف.
با توجه به مونتگمری (2005)، نمودار کنترل سابقه ای طولانی در استفاده در داشته اند
لوازم ایالات متحده و دریایی. مونتگمری (2005) پنج دلیل برای محبوبیت خود را به:
1. نمودار کنترل یک روش اثبات شده برای بهبود بهره وری،
2. نمودار کنترل در پیشگیری از نقص موثر هستند،
3. نمودار کنترل جلوگیری از تنظیم فرایند های غیر ضروری،
4. نمودار کنترل اطلاعات تشخیصی فراهم، و
5. نمودار کنترل اطلاعات در مورد قابلیت فرآیند فراهم می کند.
عناصر و طراحی
نمودار کنترل
 
معمولا دو نوع اساسی از نمودار کنترل وجود دارد: نمودار کنترل برای متغیرهای
و نمودار کنترل برای صفات. این نوع از نمودار کنترل به زیر شکسته
دسته بندی ها شرح زیر است:
1. نمودار کنترل برای متغیرهای
یک ̅ - نمودار و / یا R-نمودار است مورد استفاده برای کنترل یک فرایند
اندازه گیری ویژگی های مداوم است.
ب. نمودار S تولید یک کنترل انحراف چارت استاندارد. نمودار S
حساس به تغییرات در تغییر در این فرآیند است.
C. مجموع تجمعی (CUSUM) کنترل چارت برای بسیار موثر است
تغییرات کوچک و زمانی که زیر گروه اندازه N = 1؛ با این حال، آن است که
نسبتا آهسته به پاسخ به تغییرات بزرگ است. طبق
(مونتگمری، 2005) نمودار کنترل CUSUM با رسم شکل
کمیت
3
 
 
     = Σ (̅)
      1.1
 
 
در مقابل تعداد نمونه من، که در آن میانگین هدف فرایند است، ̅
است که میانگین نمونه از نمونه و جمع تجمعی است
تا و از جمله نمونه است.
د به صورت نمایی وزن میانگین متحرک (EWMA) کنترل
چارت بسیار موثر تشخیص تغییرات فرآیند کوچک است، به طور خاص
شیفت کمتر از دو انحراف استاندارد آماره کنترل است، اما آن
می کند توانایی از نمودار کنترل برای تشخیص مطابقت ندارد
تغییرات بزرگتر (مونتگمری، 2005). اجازه دهید
IX
 جایی که
نیکل ... ،، 2،1
 یک
دنباله ای از متغیرهای تصادفی گرفته شده از یک توزیع نرمال با
منظور داشتن
0
 و واریانس
2
0
، به عنوان مثال،
 ). EWMA
آمار کنترل است تعریف می شود:
 
     = λ + (1 - λ) 1.2
 
 
جایی که
10 
 یک صاف ثابت و
00 Z
.
2. نمودار کنترل برای صفات
یک یک P-نمودار مورد استفاده برای کنترل کسری از اقلام معیوب تولید
توسط یک فرایند.
ب. یک U-نمودار مورد استفاده برای کنترل تعدادی از نقص در هر واحد.
C. A C-نمودار مورد استفاده برای کنترل تعدادی از نقص در نمونه ها (و یا
واحد بازرسی).
4
 
ساخت و ساز و استفاده از یک نمودار کنترل نیاز به شرح زیر سه
پارامترهای:
1. انتخاب حجم نمونه،
2. یک فرکانس نمونه برداری و یا فاصله زمانی بین نمونه ها، و
3. محدودیت های کنترل برای نمودار
فرآیند انتخاب این سه پارامتر است طراحی یک کنترل به نام
چارت سازمانی.
طراحی اقتصادی نمودار کنترل
طراحی نمودار کنترل است برخی از اهمیت اقتصادی برای به حداقل رساندن خالص
هزینه های مربوط به تولید است. عوامل مرتبط با نوع هزینه ها:
1. هزینه های نمونه گیری و تست،
2. هزینه های مرتبط با تحقیق در مورد سیگنال های خارج از کنترل، و
3. هزینه های مرتبط در تولید از اقلام غیر منطبق
با توجه به مونتگمری (2005)، هزینه های نمونه برداری و آزمون به فرض
شامل هر دو اجزای ثابت و متغیر - می گویند، و بود - به طوری که
کل هزینه نمونه برداری و آزمون است
 
     + N، 1.3
 
 
که در آن n حجم نمونه است. مدل های اقتصادی به طور کلی با استفاده از یک کل هزینه فرموله
تابع، که بیانگر روابط بین پارامترهای طراحی نمودار کنترل
و سه نوع از هزینه های بحث شده در بالا. تولید، نظارت و تنظیم
فرایند ممکن است به عنوان یک سری از چرخه مستقل در طول زمان فکر می کردم. هر چرخه آغاز می شود
با این روند در دولت در کنترل و نظارت تا نتایج در ادامه خارج از
5
 
سیگنال کنترل. پس از تنظیم، روند به دولت در کنترل بازگشت،
و یک چرخه جدید آغاز می شود. اجازه دهید E (T) می شود طول انتظار می رود (که شده است، میانگین بلند مدت
طول، و یا متوسط طول) از یک چرخه، و اجازه دهید E (C) می باشد هزینه کل انتظار می رود وارده در طول
چرخه. بنابراین، هزینه مورد انتظار در واحد زمان است ارزش مورد انتظار از خود نشان
نسبت E (A):
 
     )
   )
   )
 . 1.4
 
 
طراحی اقتصادی یک نمودار کنترل نیاز به بهینه سازی معادله 1.4.
نمودار EWMA کنترل چند متغیره
لوری و همکاران (1992) یک نسخه چند متغیره از EWMA، به نام
نمودار کنترل MEWMA. اجازه بدهید، من = 1، 2، 3، ... باشد بردار تصادفی مستقل
معرف کیفیت P مورد علاقه مانند که IID ~ (، Σ) با عنوان
   به عنوان کنترل معنی بردار و به عنوان کنترل در ماتریس کواریانس.
MEWMA به صورت زیر تعریف:
 
     = Λ + (I - Λ)، I = 1، 2، 3 ...... .. 1.5
 
 
که در آن = 0 و Λ = دایاگ () ماتریس pxp صاف مورب با است
10  j
 برای
PJ ... ،، 2،1
. اگر هیچ دلیل قبل از وزن مشاهدات گذشته وجود دارد
متفاوت برای ویژگی های P مختلف، پس از و
 
                ) 1.6
 
 
6
 
مقدار به رسم شود در نمودار کنترل است:
 
   
  = Σ
     ، 1.7
 
 
که در آن ماتریس کواریانس X، و یا ماتریس داده های نمونه است.
 
  Σ =
 
   
 [)]، 1.8
 
 
که در آن ماتریس کواریانس X، و یا ماتریس داده های نمونه است.
دو چند متغیره EWMA
نمودار کنترل
 
Alkahtani و شافر (2012) توسعه یک طرح کنترل چند متغیره جدید، به نام
چند متغیره دو نمایی وزن میانگین متحرک (DMEWMA) برای
نظارت بر یک فرایند معنی بردار. Alkahtani و شافر (2012) در مقایسه با ARL
عملکرد ارائه نمودار کنترل DMEWMA با و هتلینگ
MEWMA. طرح آنها برای مقادیر مختلف P طراحی شده بود، λ (وزن نمایی
مورد استفاده برای هر ویژگی کیفیت)، δ (اندازه از SHIFT مختلف) و. طبق
Alkhtani و شافر (2012)، ارزش DMEWMA ARL، در را بر اساس ملک برای
تمام پارامترهای کوچکتر از آن از هر دو است هتلینگ و کنترل MEWMA شد
طرح. از این رو با توجه به Alkhtani و شافر (2012)، نمودار کنترل DMEWMA
طرح هر دو طرح کنترل هتلینگ و MEWMA در تشخیص عملکرد بهتری نسبت به
تغییرات کوچک و بزرگ در روند معنی بردار. عملکرد ARL از
نمودار کنترل DMEWMA بستگی به روند معنی بردار و ماتریس کواریانس
  . اجازه بدهید، من = 1، 2، 3، ... باشد بردار تصادفی مستقل نشان دهنده کیفیت P
ویژگی هایی که ~ IID (، Σ). این آمار DMEWMA، است، منطقی
گسترش آمار MEWMA است و به عنوان تعریف می شود:
7
 
 
     = Λ + (I - Λ)،
   = Λ + (1 - Λ)،
1.9
 
 
که در آن ماتریس پارامتر هموارسازی Λ = λ با 0 <λ <1 و من، ماتریس واحد است.
اولین معادله در 1.9 آمار MEWMA محاسبه از و دوم این است
معادله آمار MEWMA محاسبه از است. از آنجا که Λ = λ من، 1.9 می تواند به عنوان نوشته شده است:
 
     = λ + (1 - λ)
   = λ + (1 - λ).
1.10
 
 
میانگین برداری است:
 
      = E () =. 1.11
 
 
واریانس - ماتریس کوواریانس:
 
 
   =
  ()
     ). 1.12
 
 
بنابراین، آمار کنترل DMEWMA عنوان تعریف می شود:
 
    
  =
 
      . 1.13
 
 
نمودار کنترل DMEWMA باعث یک سیگنال خارج از کنترل اگر
  >، که در آن
   UCL است و انتخاب می شود که یک مطلوب حاصل شود.
8
 
طراحی اقتصادی برای نمودار MEWMA
طراحی اقتصادی یک نمودار کنترل MEWMA می تواند به عنوان زیر بیان
با نمادهای ریاضی:
  حداقل C (N، H، λ، L)،
جایی که
  n = حجم نمونه
   H = فاصله زمانی بین نمونه
  λ = نمایی وزن مورد استفاده برای هر مشخصه با کیفیت (0 <λ ≤ 1)
   حد L = کنترل برای MEWMA برای نمودار کنترل اقتصادی (L> 0)
  C (N، H، λ، L) = انتظار می رود هزینه تولید ساعتی برای پارامترهای طراحی N، H، λ و
L
مدل، پیشنهاد شده توسط Linderman (1998) و Molnau (1998) است، مورد استفاده قرار
تعیین طراحی اقتصادی یک نمودار MEWMA. حد بالایی از کنترل
MEWMA (ارزش انتخاب شده به طوری که اگر این روند در کنترل است، تقریبا همه از رسم
نقاط زیر آن قرار می گیرند) است که در L تعیین می کنند، و نمونه با اندازه n هر ساعت ساعت گرفته شده است. اگر یک
نقطه می افتد بالاتر از حد کنترل بالا سمت چپ، روند فرض می شود خارج از کنترل،
و جستجو برای یک علت تعیین و تخصیص آغاز شده است. هدف اصلی از اقتصادی
طراحی آماری نمودار کنترل MEWMA است که برای انتخاب پارامترهای طراحی N، H، λ & L
به طوری که هزینه تولید ساعتی انتظار می رود این روند، C (N، H، λ، L)، به حداقل رسیده است. که در
پژوهش، Linderman (2000) توصیف طراحی اقتصادی برای اندازه SHIFT مختلف (δ
= 0.5، 1.0، 2.0، 3.0) برای به دست آوردن مجموعه ای متفاوت از پارامترهای طراحی به منظور تولید
هزینه های تولید ساعتی متفاوت است.
9
 
هدف از مطالعه
دلیل اصلی این مطالعه این بود برای ایجاد یک کنترل جدید چند متغیره
طرح به رعایت طراحی اقتصادی از دو چند متغیره نمایی
وزن میانگین متحرک (DMEWMA) نمودار کنترل. این پژوهش گسترش
(1998) کار Linderman (1998) و Molnau در خصوص طراحی اقتصادی از
چند متغیره نمایی وزن میانگین متحرک (MEWMA) کنترل چارت.
کنترل توصیه می شود طراحی نمودار ها در قالب طرح اقتصادی نامیده می شد
چند متغیره دو نمایی وزن میانگین متحرک (DMEWMA) نمودار. این
پژوهش حاضر طراحی چارت DMEWMA با استفاده از معیارهای اقتصادی آماری به
را روند برگشت به حالت در کنترل قبل از آن، در نتیجه کاهش هزینه های
تولید. طرح اقتصادی نمودارهای کنترل اغلب فرض مقادیر ثابت شناخته شده برای
پارامترهای مدل که در واقع آنها احتمالا بر روی انواع مقادیر ممکن را
(Linderman و چو، 2002). با توجه به این واقعیت در ذهن، نویسنده خواستم برای ایجاد یک
طراحی اقتصادی آماری طرح DMEWMA با کمک از بهترین مجموعه ای از
مدل پارامترهای امکان پذیر است. این طرح جدید را بررسی اگر گسترش موجود
طراحی اقتصادی آماری از این طرح MEWMA به طراحی آماری اقتصادی
طرح DMEWMA در تعیین انتخاب بهینه از کارآمد تر بود
پارامترهای N، H، λ، L برای رسیدن به حداقل هزینه. بر اساس میانگین اموال طول اجرا،
عملکرد نمودار کنترل اقتصادی آماری برای کنترل DMEWMA
طرح با استفاده از روش مونت کارلو بررسی قرار گرفت.
سوالات پژوهش
 
   

برچسب ها: دانلود پایان نامه ، دانلود پایان نامه لاتین از پایگاه پروکوئیست ، دانلود پایان نامه رایگان ، دانلود مقاله رایگان ISI ، دانلود پایان نامه از proquest ، پسورد پایگاه پروکوئیست ، پسورد proquest ،


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
دانلود رایگان مقاله ISI
روزنامه های ورزشی ایران
  • روزنامه های ورزشی ایران
  • روزنامه های ورزشی ایران
  • روزنامه های ورزشی ایران
  • روزنامه های ورزشی ایران
  • روزنامه های ورزشی ایران
  • روزنامه های ورزشی ایران
  • روزنامه های ورزشی ایران

دانلود رایگان و مستقیم مقاله های علمیدانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquest , دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت , دانلود مقاله wiley , دانلود مقاله Springer , دانلود کتاب های دانشگاهی , درخواست مقاله رایگان , proquestدانلود رایگان و مستقیم مقاله های علمی

این صفحه را می‌پسندم